Taidekoulu Alfa

Taidekoulu Alfa on kodinomainen ja pieni yksikkö joka toimii tällä hetkellä Tuomarinkylän kartanon päärakennuksessa. Koulu aloitti toiminnan lasten ja nuorten kuvataidekouluna 1991.                                                                         Vuosittain ryhmät laajenivat myös aikuisharrastajiin.


Vuonna 1997 tapahtui paljon uusia asioita. Kuvataiteilijan ammattiin tähtäävä päätoiminen opintokokonaisuus aloitti toimintansa ja koulu siirtyi taiteen perusopetusta antavaksi oppilaitokseksi.  Vuonna 2003 kuvataiteilija opintojen kokonaisuutta laajennettiin monimuoto-opinnoiksi päätoimisen opiskelun rinnalle ja samana vuonna aloitti vanhojen mestareiden tekniikka koulutus.

Vuosi 2017 toi muutoksen tuulia. Päätoiminen koulutus loppui mutta monimuotokoulutus jatkaa edelleenkin.                                                               Tämä koulutus on suunnattu työelämässä oleville. 

Kuvataiteilijan koulutus

Tämä koulutus on juuri sinulle kun palat halusta oppia uutta, syventää taitojasi ja koet itsesi erittäin motivoituneeksi.

Kuvallisen ilmaisun koulutus on kolmen vuoden kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa vuosi kerrallaan tai haluamallaan aikataululla. Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan / taidemaalarin ammatissa. Hakija ilmoittautuu perusopintovuodelle, jonka jälkeen opiskelija voi halutessaan siirtyä syventäviin opintoihin toiselle vuodelle. Tämän jälkeen on kolmas vuosi, jonka aikana opiskelija tekee päättötyön omasta projektista. Kolmanelle - päättötyövuodelle siirtyminen edellyttää, että opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot.        Lisätietoa koulutuksesta löydät täältä                    

Aikuisten arkipäivän ja lasten ja nuorten kuviskoulun maalausryhmät toimivat ma-to välisenä aikana. Tarkemmat ajat ja lisätietoa sisällöistä löydät täältä