MINDFIRE CONSULTING 

Tarjoamme elämän pieniä ihmeitä!

Haluamme uskoa, että kaiken käyttäytymisen takana on positiivinen tarkoitus!

Ei ole koskaan liian myöhäistä saada onnellinen elämä!

Toimintafilosofiamme on ihmisen oman luovuuden kautta uusien voimavarojen
löytäminen. Autamme löytämään ihmisestä energiaa, jonka avulla ihminen auttaa lopulta itse
itseään. Kaikilla on piilevänä olemassa ne voimavarat, joita hän tarvitsee haluamiensa
muutosten tekemiseen. Joskus saatamme tarvita toisen henkilön apua ja tukea näiden
voimavarojen etsimisessä ja käyttöönotossa.

Ihminen käsittelee sekä ulkoista että sisäistä informaatiota aistijärjestelmiensä avulla ja muodostaa siten kartan (tarinan) ympärilleen olevasta todellisuudesta.
Elämäntarinaan voi etsiä uusia, myönteisiä ja vahvistavia näkökulmia. Tarinan
tarkoituksena on pysähtyä tutkimaan ja tutustumaan omaan elämäntilanteeseen.
Olenko tarinaani tyytyväinen? Olenko ajatellut ylipäänsä omaa elämääni?
Mitä minulle kuuluu? Kuka minä olen?

Oman olemisen ymmärtäminen ja hyväksyminen on lähtökohta toisten kanssa

toimeen tulemiselle ja tasapainoiselle elämälle. Pyrimme aukaisemaan ovia ihmiselle, jotta hän ymmärtää tarinoiden erilaisuuden ja pystyy selvittämään, millainen toisen ihmisen tai oma tarina todellisuudessa on. Tarinan tulkinta ohjaa valintojamme ja motivoi toimintaamme.

Haluamme omalla toiminnallamme ja esimerkillä luoda uudet mittapuut ihmisten mahdollisuuksille vaikeissakin elämäntilanteissa tai luovuuden tukahduttavan arjen keskellä.

Tarjoamme taiteellisia menetelmiä ja luovia toimintamalleja työyhteisöille, ryhmille
ja yksityisille ihmisille. Työkaluina meillä on mielen kartta, sydämen kompassi ja tahto
kulkea eteenpäin. Elämän rappuset. Edistysaskeleet vaativat paljon työtä, pysähtymistä, etsimistä ja löytämistä, luopumista, rohkeutta, virheiden kohtaamista ja avoimuutta muutoksille.                                                                               Jokainen ihminen tarvitsee hiljentymisen taukoja löytääkseen kadotetun sisimmänsä.

Keinot, millä tavoitteisiin päästään on, että yrityksen perustajat uskovat sekä omaan ammattitaitoonsa että, ammattitaitojen ja osaamisen yhdistämiseen. Perustajien erilainen tausta ja osaaminen mahdollistavat sellaisen yhteistyön, jossa unelmista voi tulla totta. Lisäksi tulevaisuuden fokusointi ja usko siihen, että segmentoituminen, palvelutuotannon muuttuminen mosaiikkimaiseksi ja yhteistyöverkoston luominen johtaa näihin tavoitteisiin.

Palvelumme ovat räätälöitävissä myös yhteisöjen ja yritysten tarpeisiin.

Toimipaikkamme sijaitsee Tuomarinkylän kartanon alueella, Taidekoulu Alfan tiloissa.

Räätälöity palvelu voidaan toteuttaa myös toisaalla, esimerkiksi yrityksenne toimitiloissa.