NLP Coaching, työnohjaus ja taideterapia


COACHING / NLP Coachig

Coaching on valmennuksellista kohtaamista asiakkaan kanssa, tarkoituksena on rakentaa luottamuksellista yhteistyötä asiakkaan ja valmentajan välille. Coaching sopii mm. tilanteisiin, joissa mennään kohti tavoitetta, haetaan uusia näkökulmia, tutkitaan omia vahvuuksia ja halutaan saada muutosta aikaiseksi. Coaching on eteenpäin suuntautuva prosessi unohtamatta menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuuden merkitystä.

Coachingissä voidaan tarvittaessa käyttää myös luovia toiminnallisia menetelmiä.

Teen myös NLP mallittamista.

TAIDETERAPIA

Taideterapian viitekehyksenä on sovellettu ekspressiivinen kuvataideterapia, antroposofinen taideterapia ja voimavarasuuntaiset terapiat. Perusoletuksena on, että ihminen on vastuussa itsestään ja valinnoistaan ja hän pystyy vaikuttamaan elämäänsä sekä käsittelemään ongelmiaan. Menetelmässä ei korosteta menneisyyttä, vaan ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä. Nykyhetkeen keskittyminen ei tarkoita sitä, että ihmisen elämänhistoria jätettäisiin huomiotta.

Taideterapiaa käytetään myös ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana hoitomuotona.

Taideterapiassa syntyneitä kuvia ei analysoida tai tulkita. Keskeistä on tekijän antamat merkitykset töilleen. Terapeutti toimii uusien näköalojen avaajana.

Keskeisiä teemoja ovat kuvataiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille sekä luovuuden käyttö voimavarana varsinkin erityisesti silloin, jos sanat eivät riitä tai kuvallinen ilmaisu on itselle luontaista. Taideterapia on erityisesti hyvä menetelmä silloin kun tunne on tunnistettavissa kehossa.

TERAPIAN TAVOITE

Tavoitteena on asiakkaan itsetuntemuksen lisääntyminen, vuorovaikutustaitojen kehittyminen.

Itseilmaisu nähdään jo sinänsä hyvinvointia ja muutosta edistävänä tekijänä. Terapia suuntautuu elämänhalun vahvistamiseen sekä merkitystä ja identiteettiä edistävien kykyjen kehittämiseen. Tähän liittyy uusien voimavarojen etsiminen tai keho-mieli yhteyden saaminen.

KENELLE

Taideterapiaan voi hakeutua oma-aloitteisesti kuka tahansa. Taideterapia sopii käytettäväksi erilaisissa elämäntilanteissa oleville sekä jos kärsit esimerkiksi stressistä, ahdistuksesta tai masennuksesta. Taideterapia sopii myös silloin, jos haluat tutkia ja kehittää itseäsi ja elämääsi säännöllisesti ammattilaisen kanssa myös kuvallisia keinoja käyttäen. Terapiaan hakeutuvalta ei edellytetä taiteellista osaamista.


Terapian kesto

Terapeutti ja asiakas sopivat yhdessä terapian tavoitteista, terapiaprosessin kestosta ja käyntitiheydestä. Maksu suoritetaan jokaisen tapaamisen yhteydessä.

Kuvataideterapiassa prosessin kesto riippuu asiakkaan tarpeesta ja terapialle asetetuista tavoitteista.


Hinnat:

Omakustanteinen taideterapia tai coaching

60 min 80 €/ sis. alv 24%

90 min 110 €/ sis. alv 24 %

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.

Tapaamiset ovat noin 2-4 viikon välein. Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3-10 henkilöä. Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö, myös esihenkilö. Työnohjaus on aina luottamuksellista. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Työnohjauksessa voidaan tarvittaessa käyttää myös luovia toiminnallisia menetelmiä.


Työnohjauksen hinnat:

Yksilötyönohjaus

  1. min 100 € + alv 24 %, 90 min 140 € + alv 24 %

Ryhmätyönohjaus (2-10 henk.)

90 min 290 € + alv 24 %

120 min 360 € + alv 24 %

Tiedustelut: mindfire.consulting@gmail.com

tai alla olevalla yhteydenottolomakkeella